7 months ago

Jak Wojtek Został Strażakiem

W Polsce od momentu wdrożenia badań w 1985 roku do 31 czerwca 2015 r. stwierdzono zakażenie HIV u 19 120 osób, wśród których stało się co najmniej 6 087 zakażonych w nawiązaniu z używaniem narkotyków, 1 349 poprzez kontakt heteroseksu read more...